معاونت آموزشی
دوازدهمین دوره آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی (سامفا)1402
.
برگزاری "دوازدهمین دوره آزمون سـنجش اسـتاندارد مهارتهای زبان فارسی(سامفا)" در روز جمعـه22 دی 1402 مطابق با12 ژانویه2024 ،به پیوست فایـل پوستر آزمون ارسال می شود.
تاریخ:
1402/09/11
تعداد بازدید:
1870
منبع:
Powered by DorsaPortal