معاونت آموزشی
معاون آموزشی
مهرناز آزادی
دکترا مرمت آثار تاریخی
moavenat.amouzeshi@aui.ac.ir
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه وظیفه برنامه ریزی ، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی ، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقا کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آنها را بر عهده دارد. دریافت رزومه
شرح وظايف و اختيارات

شرح وظايف مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه

1) انجام مكاتبه هاي اداري همچون صدور تائيديه هاي تحصيلي و ريز نمرات و گواهي هاي رتبه اول و گواهي هاي  صادره به حوزه هاي نظام وظيفه و گواهي هاي اشتغال به تحصيل و ساير مكاتبات با سازمان ها و وزارتخانه ها و دانشگاههاي كشور؛

2) انجام  امور مربوط به ثبت نام پذيرفته شدگان تازه وارد دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري؛
3) انجام  امور مربوط به اطلاع رساني دقيق و سريع واحدهاي مختلف به مراجع مختلف؛
4) انجام امور كارشناسي پرونده هاي ارجاعي به كميسيون موارد خاص و تهيه صورتجلسات مربوط؛
5) انجام امور درخواستي از مراجع مختلف حسب مورد؛
6) ارائه گزارش هاي عملكرد سالانه مديريت تحصيلات تكميلي؛
7) تهيه مجموعه هاي مجلد آئين نامه ها و بخشنامه هاي دوره هاي تحصيلات تكميلي؛
8) اداره كليه امور آموزشي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با هماهنگي معاونت محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه؛
9) ارزيابي پيشرفت علمي و عملي تحصيلي دانشجويان مقاطع كارشناسي‌ارشد و دكتري و اتخاذ تصميم در مسائل آموزشي آنان؛
10) انجام امور كميته‌هاي برنامه‌ريزي تحصيلات تكميلي در ارتباط با برنامه‌هاي آموزشي دانشگاه، تغيير برنامه درسي، توسعه آنها، تهيه برنامه رشته‌هاي جديد و تجديد نظر در آن، تنظيم آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه؛
11) انجام امور مربوط به تأسيس رشته‌هاي تحصيلي جديد از تنظيم مدارك تا هماهنگي‌هاي لازم در زمينه انجام مكاتبات با دبيرخانه شوراي‌عالي گسترش جهت دريافت مجوز؛
12) انجام امور مربوط به مشمولين و وظيفه عمومي دانشجويان مذكري كه خدمت سربازي را انجام نداده و از معافيت تحصيلي استفاده مي‌نمايند؛
13) انجام خدمات آموزشي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي از پذيرش، ثبت‌نام، امتحانات تا فارغ‌التحصيلي يا اخراج، انصراف، ترك تحصيل، مشروطي و همچنين آموزش رايگان، نظام وظيفه، مكاتبه با دانشگاه مقطع قبل دانشجو جهت دريافت تأييديه تحصيلي و... و نظارت بر حسن اجراي خدمات آموزشي در دانشكده‌ها، پژوهشكده‌ها و گروه‌هاي موجود در دانشگاه؛
14) برنامه‌ريزي براي گسترش دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه در قالب برنامه‌هاي كلان دانشگاه و كوشش جهت و تحقق آنر؛
15) تهيه و پيشنهاد بخش‌نامه و دستورالعمل‌هاي مختلف آموزشي در مقاطع كارشناسي‌ارشد و دكتري با همكاري مسئولان ذي‌ربط؛
16) تدوين و پيشنهاد اصول كلي برنامه‌هاي آموزشي دانشگاه در مقاطع كارشناسي‌ارشد و دكتري در چهارچوب قوانين دفتر گسترش آموزش عالي به گروه‌ها و نظارت بر اجراي آنها پس از تصويب؛
    جمع‌آوري، تنظيم و ارسال ظرفيت پذيرش دانشجو براي آزمون كارشناسي‌ارشد به سازمان سنجش؛
17) مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل آموزشي و تنظيم برنامه‌هاي درسي و برنامه‌ريزي زمان‌بندي ثبت‌نام و امتحانات مقاطع كارشناسي‌ارشد و دكتري و نظارت بر اجراي آن؛
18) نظارت بر اجراي دقيق مقررات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشكده‌ها؛
19) نظارت بر حسن اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي آموزشي دوره‌هاي تخصصي و ارزيابي آن و ارائه گزارش به معاون آموزشي جهت طرح در هيأت رئيسه دانشگاه؛

20) انجام تمهيدات لازم درباره امتحان جامع دوره‌هاي دكتري (همچون تأييد هيأت داوران، معرفي نماينده، تأييد نتايج امتحان)
21) بررسي پيشنهاد ارائه دروس جديد از سوي دانشكده‌ها، تصويب و ارسال به شوراي دانشگاه، شوراي‌عالي برنامه‌ريزي و سپس انعكاس نتيجه به دانشكده‌ها؛
22) بررسي درخواست تمديد سنوات تحصيلي و مهلت خاتمه پروژه دانشجويان؛
23) برگزاري جلسات شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه و تنظيم دستور جلسات آن؛
24) تنظيم و تصويب مقرراتي در مورد نظم بخشيدن به مراحل دفاع از پايان‌نامه‌هاي دانشجويان و انجام رساله‌هاي دوره‌هاي دكتري، آزمون‌هاي دكتري و امتحان جامع و... ؛
25) تكميل فرم‌هاي ارسالي از سوي وزارت متبوع در خصوص رشته‌هاي ممتاز و اعلام رشته‌هاي داراي ويژگي‌هاي فوق به وزارت متبوع؛
26) انجام كليه امور مربوط به پرداخت حق التدريس به اساتيد؛
27) تهيه و انتشار مجموعه‌اي در خصوص نحوه تهيه، تدوين و اصول نگارش پايان‌نامه‌ها در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي.
28) تهيه و تنظيم آمار دانشجويان كارشناسي‌ارشد و دكتري و ارسال به واحدهاي مختلف؛
29) همكاري مستمر در خصوص ارسال يك نسخه از پايان‌نامه‌ها و چكيده‌هاي فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي كارشناسي‌ارشد و دكتري به مركز اطلاعات علمي ايران.

در «آيين نامه جامع مديريت دانشگاهها» مصوب سال 1389 وظايف اين مديريت در چارچوب وظايف «شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي» تعريف شده كه «مديركل تحصيلات تكميلي موسسه» به همراه «معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي موسسه» (رئيس شورا)، «معاون پژوهشي و فناوري موسسه»، «مديركل خدمات آموزشي موسسه» و «مديران تحصيلات تكميلي دانشكده ها» اعضا آن را تشكيل داده و وظايف آن به اين شرح پيش بيني شده است:

1. همكاري با معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي موسسه جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوبات شوراي موسسه، تصميمات هيأت رئيسه و آئين نامه ها و برنامه هاي مصوب؛

2. تدوين و پيشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشي به شوراي موسسه از جمله:

2.1. برنامه هاي آموزشي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري؛

2.2. پيشنهاد تغييرات لازم در نحوه، اجراي برنامه هاي درسي در چارچوب ضوابط مصوب؛
2.3. بررسي آيين نامه هاي تحصيلات تكميلي و اظهارنظر درباره آنها؛
2.4. پيشنهاد طرحهاي مناسب آموزشي غيررسمي كوتاه مدت و ميان مدت به شوراي موسسه؛
2.5. برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دوره هاي تحصيلات تكميلي و ارائه آن به شوراي موسسه؛


3. بررسي و اظهارنظر درباره مسائلي كه توسط شوراي موسسه يا معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه به شورا ارجاع مي شود؛

4. بررسي كيفيت آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي در موسسه و بررسي كيفيت آموزشي اعضاي هيأت علمي فعال در اين دوره ها و ارائه گزارش آن به شوراي موسسه؛

5. بررسي پيشنهاد تأسيس رشته ها و دورههاي تكميلي جديد موسسه؛

6. بررسي پيشنهادهاي ارائه شده از شوراي آموزشي  پژوهشي دانشكده ها درخصوص تعداد پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي جهت ارائه به شوراي موسسه؛

7. تدوين گزارش هاي دورهاي و تحليلي از وضعيت رشته ها، مقاطع و برنامه هاي آموزشي در موضوعات مختلف و پيشنهاد راه كارهاي عملي جهت بهبود وضعيت موجود و ارائه به شوراي موسسه.

تاریخ به روز رسانی:
1395/07/26
تعداد بازدید:
15332
معاونت آموزشی دانشگاه هنر اصفهان
خیابان حکیم نظامی، چهارراه خاقانی، دانشگاه هنر اصفهان، معاونت آموزشی دانشگاه هنر اصفهان
031-3624980 - 03136249836- داخلی 308  - دورنگار  36262003-031
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal